KÅRSERVICE

Kårservice är en studentrelaterad organisation vid Linköpings Universitet som utlyste en logotyptävling. Jag vann!

P
P

© 2014 by Lilla designfabriken, Anette Trönnberg Lundin