BERÄTTARNÄTET

Berättarnätet Sverige ville ha en ny logotyp och skapade en tävling i jakten på den rätta. Och jaktlyckan korade mitt bidrag till vinnare!

P
P

© 2014 by Lilla designfabriken, Anette Trönnberg Lundin